SGK DUYURU: 2024/Şubat Dönemi SGK Prim Borçlarının Kdv Mahsubu İle 26/04/2024 Tarihine Kadar Ödenebilmesi (18.04.2024)      5520 Sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu Sirküleri / 65 Yayınlandı (18.04.2024)      Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 51) Taslağı (16.04.2024)      Sanayi Siciline Kayıtlı Firmalar Yıllık İşletme Cetvelini 30.04.2024 Tarihine Kadar Vermeleri Gerekir (15.04.2024)      Bağımsız Denetime Tabi Şirketlerin Belirlenmesine Dair Cumhurbaşkanı Kararında Yapılan Değişiklikler (08.04.2024)      Gelir Vergisi Beyanında Son Gün Bugün (5 Nisan 2024) (05.04.2024)      GİB E-Beyanname: 03.04.2024 Hizmet Vergisi Beyannamesi (Banka Muameleleri Vergisi) Mükelleflerine Önemli Duyuru (04.04.2024)      Reeskont İşlemlerinde Uygulanacak İskonto Faiz Oranları Artırıldı (03.04.2024)      GİB E-Beyanname Duyuruları (02.04.2024)      SGK Genelgesi 2024/4 - 2013/11 sayılı Genelgede değişiklik hk. (29.03.2024)     


Mahir Gencer
Bireysel Emeklilik Primlerinin Gider Kaydı/Ücret Gelirlerinden İndirimi Hakkında Açıklamalar
Mahir Gencer
Arge Harcamalarının Muhasebeleştirilmesi Hakkında Açıklama
Mahir Gencer
117 Nolu Tebliğ Kapsamında Katma Değer Vergisinde Tevkifat Hakkında Açıklamalar (II)...» Vergi Barışı ile İlgili Açıklamalar (05.09.2022)

...» Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu (BDDK) 24.06.2022 tarih ve 10250 sayılı kararının uygulanmasına yönelik 07.07.2022 tarih ve 10265 sayılı kararı hakkında açıklamalar… (15.07.2022)

...» BDDK 24.06.2022 tarih ve 10250 sayılı kararı hakkında açıklamalar (06.07.2022)

...» Finansman Gider Kısıtlaması hakkında açıklamalar (17.05.2021)

...» 311 Sayılı Gelir Vergisi Genel Tebliği Kapsamında Binek Otolarında Gider Kısıtlaması Uygulaması (02.06.2020)

...» Binek Otomobil Giderleri Hakkında (13.12.2019)

...» Defter Tasdikleri Hakkında (21.12.2017)

 


 Vergi Barışı İle İlgili Açıklamalar Yayınlanmıştır.
SGK DUYURU: 2024/Şubat Dönemi SGK Prim Borçlarının Kdv Mahsubu İle 26/04/2024 Tarihine Kadar Ödenebilmesi (18.04.2024)

Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığınca 2024 yılı Nisan ayının ikinci haftasına denk gelen Ramazan Bayramı...
ayrıntılar için tıklayın


5520 Sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu Sirküleri / 65 Yayınlandı (18.04.2024)

213 sayılı Vergi Usul Kanununun mükerrer 298 inci maddesinin (B) fıkrasına istinaden 2024 yılı birinci geçici vergi...
ayrıntılar için tıklayın


Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 51) Taslağı (16.04.2024)

MADDE 1- Mal ve hizmetlere uygulanan KDV oranlarını belirleyen 2007/13033 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının (BKK) 2 nci...
ayrıntılar için tıklayın


Sanayi Siciline Kayıtlı Firmalar Yıllık İşletme Cetvelini 30.04.2024 Tarihine Kadar Vermeleri Gerekir (15.04.2024)

Değerli üyemiz, Sanayi sicil belgesi olan firmalar, 6948 sayılı Sanayi Sicil Kanununun 5. maddesi gereği bir önceki yıla...
ayrıntılar için tıklayın


Bağımsız Denetime Tabi Şirketlerin Belirlenmesine Dair Cumhurbaşkanı Kararında Yapılan Değişiklikler (08.04.2024)

06.04.2024 tarih ve 32512 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 8313 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile Bağımsız Denetime Tabi...
ayrıntılar için tıklayın


Gelir Vergisi Beyanında Son Gün Bugün (5 Nisan 2024) (05.04.2024)

2023 takvim yılına ait yıllık gelir vergisi beyannamesi 1 Mart – 5 Nisan 2024 (166 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Sirküleri...
ayrıntılar için tıklayın
Ek Vergi İptal Talebi Reddedildi (19.04.2024)

İstirahat Eksik Gün Nedeni İse Bu Cezalar Neden Uygulanır? (19.04.2024)

SGK Prim Ödemesi 1 Gün Gecikirse Ne Olur? (19.04.2024)