VUK Sirküler 131 (Elektronik Defterlerin Oluşturulma ve İmzalanma Süresi ile Elektronik Defter Beratlarının Yüklenme Süresinin Uzatılması) (28.05.2020)      İş Sözleşmelerinin Fesih Halinde Hangi SGK İşten Çıkış Kodları Kullanılmalıdır? (28.05.2020)      Hatalı Teşvik Kayıtlarını Düzeltme İşlemi Uzatıldı (28.05.2020)      Vergiye Uyumlu Mükelleflere Tanınan Vergi İndirimine İlişkin Gelir Vergisi Tebliği Yayımlandı (28.05.2020)      Elektronik İmza veya Mali Mühür İşlemleri Devam Eden Serbest Meslek Erbaplarınca E-SMM Uygulamasına İnteraktif Vergi Dairesi Üzerinden Başvuru Yapılabilecek. (27.05.2020)      GVK 312 – Gelir Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 301)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 312) (27.05.2020)      GVK 311 – Gelir Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 311) (27.05.2020)      Pazara Girişte Dijital Faaliyetlerin Desteklenmesi Hakkında Karar (Karar Sayısı: 2573) (27.05.2020)      Tıbbi Kötü Uygulamaya İlişkin Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortasında Kurum Katkısına İlişkin Usul ve Esaslara Dair Tebliğ (2010/1)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (23.05.2020)      e-Belge Başvurusunu Tamamlamayan Meslek Mensupları, Haziran Ayının Sonuna Kadar Serbest Meslek Makbuzlarını Kağıt Ortamında Düzenleyebilirler. (22.05.2020)     


Mahir Gencer
Bireysel Emeklilik Primlerinin Gider Kaydı/Ücret Gelirlerinden İndirimi Hakkında Açıklamalar
Mahir Gencer
Arge Harcamalarının Muhasebeleştirilmesi Hakkında Açıklama
Mahir Gencer
117 Nolu Tebliğ Kapsamında Katma Değer Vergisinde Tevkifat Hakkında Açıklamalar (II)...» Binek Otomobil Giderleri Hakkında (13.12.2019)

...» Defter Tasdikleri Hakkında (21.12.2017)

...» 2017 Eylül Ekim Kasım Aralık ayı Net Asgari Ücret Farkının Ödenmesi (08.12.2017)

...» 11 nolu seri nolu KDV tebliği ile getirilen uygulama değişiklikleri hakkında (17.03.2017)

...» Asgari Ücretlinin Maaşında Meydana Gelen Düşüklüğü Tamamlama (31.10.2016)

...» E-Defter Uygulamasına İlişkin Açıklamalar (14.08.2015)

...» Nakit Sermaye Teşviği (18.05.2015)

 


 YENİ DÜZENLEMELERLE BİNEK OTOMOBİL GİDERLERİ HAKKINDA YAZIMIZA BURADAN ULAŞABİLİRSİNİZ.
VUK Sirküler 131 (Elektronik Defterlerin Oluşturulma ve İmzalanma Süresi ile Elektronik Defter Beratlarının Yüklenme Süresinin Uzatılması) (28.05.2020)

28/05/2020 tarih ve VUK-131/2020-10 Sayılı Vergi Usul Kanunu Sirküleri ile; e-Defter uygulamasına dâhil olan ve 518 Sıra...
ayrıntılar için tıklayın


İş Sözleşmelerinin Fesih Halinde Hangi SGK İşten Çıkış Kodları Kullanılmalıdır? (28.05.2020)

İşveren ile işçi arasındaki iş sözleşmesi, işveren tarafından veya işçi tarafından sonlandırılabilir. İşten çıkış kodları...
ayrıntılar için tıklayın


Hatalı Teşvik Kayıtlarını Düzeltme İşlemi Uzatıldı (28.05.2020)

2021/Ocak ayına ait aylık prim ve hizmet belgesinden itibaren, hatalı teşvik kaydı bulunan işyerlerince, aynı veya farklı...
ayrıntılar için tıklayın


Vergiye Uyumlu Mükelleflere Tanınan Vergi İndirimine İlişkin Gelir Vergisi Tebliği Yayımlandı (28.05.2020)

7194 sayılı Kanun ile Gelir Vergisi Kanunu’nun "Vergiye uyumlu mükelleflere vergi indirimi” başlıklı Mükerrer 121 ’inci...
ayrıntılar için tıklayın


Elektronik İmza veya Mali Mühür İşlemleri Devam Eden Serbest Meslek Erbaplarınca E-SMM Uygulamasına İnteraktif Vergi Dairesi Üzerinden Başvuru Yapılabilecek. (27.05.2020)

Bilindiği üzere; 509 sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile vergiden muaf olmayan serbest meslek erbaplarına...
ayrıntılar için tıklayın


GVK 312 – Gelir Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 301)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 312) (27.05.2020)

23/12/2017 tarihli ve 30279 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Gelir Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 301)’nin “2. Yasal...
ayrıntılar için tıklayın
Elden Ödenen Maaşın İspatı Gerekli (30.05.2020)

Hizmetinizi Tamamlamak İçin 13 Ay İsteğe Bağlı Prim Yatırabilirsiniz (30.05.2020)

SGK Personellerinin Sorun ve Beklentileri (30.05.2020)